کالر آیدی،ضبط مکالمه،صندوق فروشگاهی و رستورانی

راه اندازی وبسایت جدید تیلدا کیش

وب سایت جدید با امکانات جدید راه اندازی شد. در وب سایت جدید امکانات مختلفی جهت سهولت دسترسی به اطلاعات توسط بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.