کالر آیدی،ضبط مکالمه،صندوق فروشگاهی و رستورانی

راه اندازی وبلاگ تیلدا کیش

تیم مدیریتی شرکت تیلدا کیش در جهت ارتقاء سطح دانش تجهیزات فروشگاهی و رستورانی تصمیم به راه اندازی وبلاگی با عنوان بیشتر بدانید نموده است.